പാൻ ഡി ടാബ്‌ലെറ്റ് / Pan D Tablet - ഉപയോഗങ്ങളും പ്രയോജനങ്ങളും

താഴെ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങളുടെയും അവസ്ഥകളുടെയും ലക്ഷണങ്ങളുടെയും ചികിത്സയ്ക്കും നിയന്ത്രണത്തിനും പ്രതിരോധത്തിനും അഭിവൃദ്ധിക്കും വേണ്ടിയാണ് പാൻ ഡി ടാബ്‌ലെറ്റ് / Pan D Tablet ഉപയോഗിക്കുന്നത്:

അഭിപ്രായങ്ങള്‍ - പാൻ ഡി ടാബ്‌ലെറ്റ് / Pan D Tablet ഉപയോഗങ്ങള്‍

ഇപ്പോള്‍ പാൻ ഡി ടാബ്‌ലെറ്റ് / Pan D Tablet-ന് TabletWise.com-ല്‍ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സര്‍വേയുടെ ഉത്തരങ്ങളാണ് ഇത്. ഈ ഫലങ്ങള്‍ വെബ്സൈറ്റ് ഉപഭോക്താക്കളുടെ അഭിപ്രായം മാത്രമാണ്. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ തീരുമാനങ്ങള്‍ ഒരു ഡോക്ടറുടെയോ അംഗീകൃത മെഡിക്കല്‍ ഉദ്യോഗാര്‍ഥിയുടെയോ നിര്‍ദ്ദേശത്തോടെ എടുക്കുക.
ഉപയോഗങ്ങള്‍
ഈ മരുന്നിന്‍റെ ഏറ്റവും സാധാരണ ഉപയോഗമാണ് വര്ഷങ്ങള്ക്ക് അൾസർ
  • Major
  • Moderate
  • Slight
  • ഒന്നുമില്ല
  • Can't tell
സര്‍വ്വേ പങ്കാളികള്‍: 650
ഫലപ്രദമായി
140ല്‍ 117 ഉപഭോക്താക്കള്‍ ഈ മരുന്ന്‍ ഉപയോഗപ്രദമാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ ചെയ്യുന്നു.
ഫലപ്രദമായി ഉപയോക്താക്കൾ Percentile
പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു117
പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു23
സര്‍വ്വേ പങ്കാളികള്‍: 140
സമയനിഷ്ഠ
ഉപഭോക്താക്കള്‍ ഒഴിഞ്ഞ വയര്‍ ഇത് കഴിക്കുന്നുവെന്നു റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ ചെയ്യുന്നു.
ആവൃത്തി ഉപയോക്താക്കൾ Percentile
ഒഴിഞ്ഞ വയര്‍60
ഭക്ഷണത്തിന് മുന്‍പ്28
ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം21
Anytime2
സര്‍വ്വേ പങ്കാളികള്‍: 111
കൃത്യത
73-ല്‍ 37 ഉപഭോക്താക്കള്‍ നിത്യവും തങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം പാലിക്കാന്‍ ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ഉപയോക്താക്കൾ Percentile
ഉവ്വ്,, ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്‍ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ എപ്പോഴും വേണം37
ഇല്ല, പ്രശ്നം വരുമ്പോഴോ മോശമാകുമ്പോഴോ മാത്രം മതി36
സര്‍വ്വേ പങ്കാളികള്‍: 73
ഉപയോഗത്തിന്‍റെ സമയം
ഉപഭോക്താക്കള്‍ രാവിലെ മാത്രം ഈ മരുന്നു ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നു റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ ചെയ്യുന്നു
സമയനിഷ്ഠ ഉപയോക്താക്കൾ Percentile
രാവിലെ മാത്രം54
രാവിലെയും രാത്രിയും18
രാത്രി മാത്രം10
ഉച്ചയ്ക്ക് മാത്രം4
ഉച്ചയ്ക്കും രാത്രിയും2
രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും2
രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും രാത്രിയും2
സര്‍വ്വേ പങ്കാളികള്‍: 92

പാൻ ഡി ടാബ്‌ലെറ്റ് / Pan D Tablet പ്രവര്‍ത്തനം, പ്രവര്‍ത്തനരീതി, ഔഷധശാസ്ത്രം

ഈ വിവരം ലഭിക്കുന്നതിന് ദയവായി നിങ്ങളുടെ വൈദ്യനെയോ മരുന്നു വ്യപാരിയെയോ ഉത്പന്ന പാക്കേജിനെയോ സമീപിക്കുക.

അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് തീയതി

ഈ താൾ അവസാനം 9/27/2020 ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
This page provides information for Pan D Tablet ഉപയോഗങ്ങള്‍ in Malayalam.

Sign Upപങ്കിടുക

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.