ബെക്കോസ്യൂൾ കാപ്സ്യൂൾ / Becosules Capsule - ഉപയോഗങ്ങളും പ്രയോജനങ്ങളും

താഴെ നല്‍കിയിരിക്കുന്ന രോഗങ്ങളുടെയും അവസ്ഥകളുടെയും ലക്ഷണങ്ങളുടെയും ചികിത്സയ്ക്കും നിയന്ത്രണത്തിനും പ്രതിരോധത്തിനും അഭിവൃദ്ധിക്കും വേണ്ടിയാണ് ബെക്കോസ്യൂൾ കാപ്സ്യൂൾ / Becosules Capsule ഉപയോഗിക്കുന്നത്:

അഭിപ്രായങ്ങള്‍ - ബെക്കോസ്യൂൾ കാപ്സ്യൂൾ / Becosules Capsule ഉപയോഗങ്ങള്‍

ഇപ്പോള്‍ ബെക്കോസ്യൂൾ കാപ്സ്യൂൾ / Becosules Capsule-ന് TabletWise.com-ല്‍ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന സര്‍വേയുടെ ഉത്തരങ്ങളാണ് ഇത്. ഈ ഫലങ്ങള്‍ വെബ്സൈറ്റ് ഉപഭോക്താക്കളുടെ അഭിപ്രായം മാത്രമാണ്. നിങ്ങളുടെ ആരോഗ്യ തീരുമാനങ്ങള്‍ ഒരു ഡോക്ടറുടെയോ അംഗീകൃത മെഡിക്കല്‍ ഉദ്യോഗാര്‍ഥിയുടെയോ നിര്‍ദ്ദേശത്തോടെ എടുക്കുക.
ഉപയോഗങ്ങള്‍
ഈ മരുന്നിന്‍റെ ഏറ്റവും സാധാരണ ഉപയോഗമാണ് മുഖക്കുരു
  • Major
  • Moderate
  • Slight
  • ഒന്നുമില്ല
  • Can't tell
സര്‍വ്വേ പങ്കാളികള്‍: 2659
ഫലപ്രദമായി
747ല്‍ 568 ഉപഭോക്താക്കള്‍ ഈ മരുന്ന്‍ ഉപയോഗപ്രദമാണെന്ന് റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ ചെയ്യുന്നു.
ഫലപ്രദമായി ഉപയോക്താക്കൾ Percentile
പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു568
പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നു179
സര്‍വ്വേ പങ്കാളികള്‍: 747
സമയനിഷ്ഠ
ഉപഭോക്താക്കള്‍ ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം ഇത് കഴിക്കുന്നുവെന്നു റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ ചെയ്യുന്നു.
ആവൃത്തി ഉപയോക്താക്കൾ Percentile
ഒഴിഞ്ഞ വയര്‍65
ഭക്ഷണത്തിന് മുന്‍പ്18
ഭക്ഷണത്തിന് ശേഷം454
Anytime48
സര്‍വ്വേ പങ്കാളികള്‍: 585
കൃത്യത
469-ല്‍ 235 ഉപഭോക്താക്കള്‍ നിത്യവും തങ്ങളുടെ ആരോഗ്യം പാലിക്കാന്‍ ഈ മരുന്ന് ഉപയോഗിക്കുന്നു.
ഉപയോക്താക്കൾ Percentile
ഉവ്വ്,, ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങള്‍ നിയന്ത്രിക്കാന്‍ എപ്പോഴും വേണം235
ഇല്ല, പ്രശ്നം വരുമ്പോഴോ മോശമാകുമ്പോഴോ മാത്രം മതി234
സര്‍വ്വേ പങ്കാളികള്‍: 469
ഉപയോഗത്തിന്‍റെ സമയം
ഉപഭോക്താക്കള്‍ രാത്രി മാത്രം ഈ മരുന്നു ഉപയോഗിക്കുന്നുവെന്നു റിപ്പോര്‍ട്ട്‌ ചെയ്യുന്നു
സമയനിഷ്ഠ ഉപയോക്താക്കൾ Percentile
രാത്രി മാത്രം154
രാവിലെ മാത്രം147
രാവിലെയും രാത്രിയും109
ഉച്ചയ്ക്ക് മാത്രം62
രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും രാത്രിയും26
രാവിലെയും ഉച്ചയ്ക്കും24
ഉച്ചയ്ക്കും രാത്രിയും16
സര്‍വ്വേ പങ്കാളികള്‍: 538

ബെക്കോസ്യൂൾ കാപ്സ്യൂൾ / Becosules Capsule പ്രവര്‍ത്തനം, പ്രവര്‍ത്തനരീതി, ഔഷധശാസ്ത്രം

ഈ വിവരം ലഭിക്കുന്നതിന് ദയവായി നിങ്ങളുടെ വൈദ്യനെയോ മരുന്നു വ്യപാരിയെയോ ഉത്പന്ന പാക്കേജിനെയോ സമീപിക്കുക.

അവസാനം അപ്ഡേറ്റ് തീയതി

ഈ താൾ അവസാനം 9/27/2020 ന് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട്.
This page provides information for Becosules Capsule ഉപയോഗങ്ങള്‍ in Malayalam.

Sign Upപങ്കിടുക

Share with friends, get 20% off
Invite your friends to TabletWise learning marketplace. For each purchase they make, you get 20% off (upto $10) on your next purchase.